COVID-19, een besmettelijke ziekte

COVID-19 is een afkorting voor “coronavirus disease 2019”. Het is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2). De ziekte lijkt te ontstaan eind 2019 in Wuhan – China, bij patiënten met een longontsteking zonder aanwijsbare oorzaak. Het virus verspreidde zich in korte tijd over de hele wereld, daarom wordt het ook wel gesproken over coronapandemie.

Zoals nu bekend vindt de besmetting tussen mensen plaats via het slijm vanuit de luchtwegen. Vooral hoesten en niezen (maar eventueel ook het uitademen) veroorzaakt verspreiding van het virus. Besmet slijm kan via de handen op het slijmvlies van een andere persoon terechtkomen.
Het virus kan zowel diep in de longen als in de bovenste luchtwegen vermenigvuldigen. De neus is daarom ook een belangrijke besmettingsroute.

Symptomen bij corona besmetting

De opvallendste en meest voorkomende symptomen bij corona besmetting zijn: koorts, (droge) hoest, vermoeidheid, sputum productie, kortademigheid, keelpijn en hoofdpijn. De meeste patiënten hebben geen, milde of matige symptomen.
In ernstige gevallen kan de ziekte de longen aantasten en kan leiden tot (ernstige) longontsteking, Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), sepsis, uitval van de nieren en septische shock met mogelijk een fatale afloop.

Ziekteproces van corona

Bij de meeste patiënten duurt het ziekteproces van corona ongeveer 2 weken en vindt genezing spontaan plaats. Patiënten die ernstige klachten hebben komen in het ziekenhuis terecht; sommigen herstellen redelijk snel met extra zuurstof, maar er zijn ook patiënten, die (langdurig) op de intensive Care (IC) terechtkomen. Deze laatste groep heeft vaak last van uitval van zenuwen, spierzwakte, respiratoire stoornissen (ademhaling) en emotionele problemen, zoals angsten en depressies. Deze combinatie wordt ook wel het Post Intensive Care Syndroom genoemd (PICS).

Behandeling na IC opname

De behandeling van patiënten die een lange IC opname hebben gehad, is met name gericht op het verbeteren van de spierzwakte en het fysiek functioneren. Tevens wordt gewerkt aan het verbeteren van cardiopulmonaal functioneren (hart-long) en het ondersteunen van de ademhaling. Daarnaast zal aandacht worden gegeven aan het vertrouwen in herstel, verminderen van angst en het verbeteren van kwaliteit van leven.

Revalidatie voor Corona patiënten

Door de uitbraak van COVID-19 ontstaat er een nieuwe behoefte aan speciale revalidatie voor corona patiënten. Met de kennis van revalidatie van patiënten met soortgelijke klachten en de aanwezige ervaring na de SARS-epidemie, is in samenwerking met de Nederlandse vereniging van Revalidatieartsen, longartsen, intensivisten, fysiotherapeuten en specialisten uit de ouderengeneeskunde, een richtlijn opgesteld voor een aangepast (poli)klinisch revalidatieprogramma.

De verwachting is dat veel patiënten vanuit huis kunnen revalideren. Tenzij de IC patiënt nog niet naar huis kan, dan wordt gekeken naar aangepaste klinische nazorg.
Na deze herstel periode wordt vervolgens via de “IC-nazorg” gescreend of verdere begeleiding of (poli)klinische revalidatie noodzakelijk is. In deze zogenaamde “tweede revalidatie fase”, worden meervoudige complexe problemen begeleidt binnen een multidisciplinair revalidatieteam.

Drukte bij revalidatiecentra

Door de extra vraag naar deze vorm van revalidatie als gevolg van de uitbraak van corona, en de bestaande vraag naar de “reguliere” revalidatie, wordt verwacht dat de drukte bij revalidatiecentra gaat oplopen. MedicoHelp werkt o.a. samen met revalidatiekliniek Medifit  in Spanje waar ook de Nederlandse patiënt terecht kan voor COVID-19 revalidatie op poli klinische basis (extern verblijf).