Door Thijs Rösken
11 okt. 2019 in FINANCIEEL, De Telegraaf. 

Leiden – Ziekenhuizen in Almelo en Hengelo accepteren dit jaar geen patiënten meer als ze bij Zilveren Kruis verzekerd zijn. De Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) kondigt vandaag een opnamestop af omdat het omzetplafond is bereikt.

Vanaf komende maandag moeten verzekerden van Zilveren Kruis (waar ook merken als Interpolis en FBTO onder vallen) naar een ander ziekenhuis in de regio als hun behandeling geen spoed vereist. Ook geboortes worden nog wel uitgevoerd. De ziekenhuizen hebben een omzetplafond bereikt voor de zorg die ze voor dit jaar hadden afgesproken met de zorgverzekeraar.

Omdat ze anders 2,5 maand behandelingen hadden moeten uitvoeren zonder dat die vergoed zouden worden, wordt een opnamestop ingesteld. Soms spreken zorgverzekeraars een doorleverplicht af, waarbij ziekenhuizen hun verzekerden niet mogen weigeren, maar bij ZGT was hier geen sprake van. Ook worden wel eens afspraken gemaakt over een lager tarief voor behandeling boven het omzetplafond, maar daar hebben beide partijen nu niet voor gekozen.
Ongeveer een op de vijf patiënten bij ZGT heeft een Zilveren Kruis-polis.

’Grenzen bereikt’

„We constateren echter dat meer patiënten met een Zilveren Kruis-polis zich dit jaar tot ons ziekenhuis wenden en dat daardoor de grenzen van de gemaakte afspraken zijn bereikt”, schrijft het ziekenhuis in een verklaring. „Voor ons als ziekenhuis betekent dit, dat wij voor zorg aan nieuwe patiënten van Zilveren Kruis geen vergoeding meer ontvangen. Zilveren Kruis en ZGT hebben daarom met elkaar besloten om deze groep patiënten door de zorgverzekeraar via de afdeling Zorgbemiddeling te bemiddelen naar andere ziekenhuizen. Zowel Zilveren Kruis als ZGT betreuren het dat dit kan betekenen dat patiënten niet altijd in een ziekenhuis worden behandeld die hun eerste voorkeur heeft.”

’Genoeg plek’

Volgens Zilveren Kruis-directeur Olivier Gerrits is er nog voldoende capaciteit bij andere ziekenhuizen in de regio, zoals het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Dit terwijl bij het MST in de zomer ook tijdelijk een opnamestop werd aangekondigd omdat niet voldoende verpleegbedden beschikbaar waren. In augustus was die opnamestop weer voorbij.
Gerrits kan niet zeggen hoeveel de omzet van het ziekenhuis voor Zilveren Kruis-verzekerden is gegroeid.
Zilveren Kruis heeft een zorgplicht en moet dus altijd zorgen dat patiënten bij een ziekenhuis terecht kunnen voor hun behandeling. Via zorgbemiddeling kan de zorgverzekeraar Twentse patiënten zo doorverwijzen naar andere ziekenhuizen waar wel plek is.

Financieel zwak

Het ZGT staat er volgens een rapport van de BDO-accountants financieel zwak voor. Het ziekenhuis scoorde dit jaar een rapportcijfer 5 voor de cijfers over 2018 en is daarmee een van de ziekenhuizen die in een ’gevarenzone’ zit, mede omdat voor het jaar 2017 ook een 3 werd toebedeeld en voor 2016 een 5. Volgens het ziekenhuis was er na een financieel moeilijk jaar in 2017 wel een opgaande lijn zichtbaar door een herstelplan. Er werden in 2018 weer zwarte cijfers geschreven.

In de afgelopen maanden werden vaker opnamestoppen afgekondigd, zoals bij het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam en het Zuyderland in Heerlen. Het Maasstad Ziekenhuis bereikte ook een zorgplafond bij VGZ, maar moest doorleveren op eigen kosten omdat een doorleverplicht was afgesproken.