Behandeling van kanker

Wanneer een behandelmethode bij kanker wordt ingezet met als doel een definitieve genezing, wordt dat een curatieve behandeling genoemd. Als de behandeling bij kanker wordt ingezet om de ontwikkeling van de ziekte te vertragen of zelfs gedurende een zekere tijd te stoppen wordt er gesproken over een palliatieve behandeling. Hier wordt ervan uitgegaan dat definitieve genezing niet meer mogelijk is.

 

“In de second opinion die ik heb aangevraagd via MedicoHelp heb ik vernomen wat voor mogelijkheden en alternatieven er zijn voor de voorgestelde behandeling van kanker”

Second opinion buitenland voor de behandeling van kanker

Voor patiënten die hier in Nederland vastlopen of omdat zij te horen hebben gekregen dat ze uitbehandeld zijn, is een second opinion in het buitenland een optie om te kijken wat er nog wel mogelijk is. Zo begeleiden wij Nederlandse patiënten naar een oncologisch ziekenhuis, net over de grens in Duitsland. Dit ziekenhuis heeft veel ervaring met patiënten uit Nederland en wordt u in uw eigen taal geholpen. Na het eerste consult bij de specialist kan het zijn dat de oncoloog u adviseert om de therapie in Nederland voort te zetten, omdat dit de juiste behandeling is. Mocht er een andere behandeling worden aangeboden, dan beslist u altijd zelf of u dit traject wilt instappen

Holistische werkwijze

In het ziekenhuis in Duitsland is het uitgangspunt dat de mens centraal staat. De behandeling van kanker kan helaas de ziekte niet altijd wegnemen, en in dat geval is het hoofddoel, het winnen van waardevolle levenstijd met de grootst mogelijke levenskwaliteit. Het team van artsen en verpleegkundigen werken vanuit een holistische patiënt benadering waarbij het individu en zijn naasten centraal staan. Er is ruimte voor gesprek, vragen, maar ook voor advies. Bij de behandeling wordt ook de voeding en de vitaminehuishouding meegenomen, zodat de patiënt zo optimaal en fit mogelijk het behandelplan ervaart.

 

Behandeling kanker - MedicoHelp | zorg in het buitenland Spanje en Duitsland

Immunotherapie Duitsland

Naast chemotherapie wordt Immunotherapie in Duitsland ingezet, net zoals in Nederland. Er wordt per patiënt nauwkeurig besproken met alle betrokken artsen van diverse disciplines, welke behandeling het beste is voor op dat moment. Dus ook patiënten die geen kans op genezing hebben kunnen voor een second opinion naar Duitsland om zo te kijken hoe deze patiënt het beste geholpen kan worden met de grootst mogelijke kwaliteit van leven.

Bekijk ook onze pagina Oncologie waar u een brochure kunt downloaden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een second opinion of behandelmogelijkheid in Duitsland, neem dan contact met ons op.