Privacyverklaring

MedicoHelp bewaart een aantal persoonlijke gegevens omdat u zich heeft aangemeld voor medische zorg, of u bent aan ons verbonden als verwijzer, klant of gelieerde medicus. Uw privacy is voor u en voor ons van groot belang. Daarom gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Informatie die aan ons beschikbaar wordt gesteld, wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het aangegeven doel. MedicoHelp vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers van onze website. We zien erop toe dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.
MedicoHelp verwerkt persoonsgegevens volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stellen. Wij proberen ons daarbij te houden aan wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking

MedicoHelp verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wettelijke verplichting – Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving.
 • Levering diensten – Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u dit zelf aan ons verstrekt, dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
 • Contact – Wanneer u contact met ons opneemt. Bij telefoongesprekken, via e-mails, of via een link die u aanklikt in een e-mail (of een andere elektronische boodschap), die u van ons ontvangt. Dit is ook het geval wanneer u het contactformulier invult, contact opneemt via de website of ons via social media benadert.
 • Belangenbehartiging en (markt)onderzoek – Wij voeren (interne) analyses uit om onze processen te verbeteren, producten en diensten te ontwikkelen en marktonderzoek te doen.
 • Social media platforms – Wij maken gebruik van social media platforms. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • De medische en persoonsgegevens, die wij u vragen worden voor de volgende doelen gebruikt: doorsturen naar het beoogde ziekenhuis, kliniek en/of behandelaar en de voortgangscontrole. Dit wordt alleen gedaan met uw toestemming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Medicohelp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Medische gegevens
 • Zorgverzekeraar en verzekeringsnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)

Beveiliging en bewaartermijn

MedicoHelp gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen MedicoHelp toegang tot uw gegevens. MedicoHelp bewaart uw persoonsgegevens gedurende 2 jaar en worden daarna vernietigd. Eventuele gedepersonaliseerde gegevens kunnen langer bewaard worden voor statistische doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Medicohelp verstrekt uitsluitend gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van uw doorverwijzing. Voorafgaand vragen wij u hiervoor uw toestemming.
Wij delen op basis van uw toestemming gegevens met de organisatie waarnaar verwezen wordt.
Met de organisatie waarnaar verwezen wordt delen wij de nodige informatie om specialistische doorverwijzing uit te kunnen voeren.

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:
Inzage: U heeft het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u op verzoek een overzicht van deze gegevens.
Rectificatie, correctie en aanvulling: U heeft het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u te wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.
Beperking en verwerking:  U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van u te verwijderen als u vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken.
Vergetelheid: U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u uw toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit niet wettelijk is toegestaan.

De bovengenoemde verzoeken kunt u via ons contactformulier of via e-mail richten aan: info@medicohelp.nl . Per post kan ook: MedicoHelp B.V., Grebbeweg 29, 3911 AS Rhenen. Wij reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen twee weken op uw verzoek.

MedicoHelp wil u erop wijzen dat u voor vragen of klachten terecht kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gebruik van Cookies

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plug-in voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Met deze plug-in telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen over ons Privacy beleid

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Richt deze dan aan:
MedicoHelp B.V., Grebbeweg 29, 3911 AS Rhenen.
U kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken of bellen met MedicoHelp via telefoonnummer: 0317 619621 of mail via info@medicohelp.nl.

Contactgegevens

MedicoHelp B.V.
Grebbeweg 29
3911 AS Rhenen

Tel: 0317 619621
E-mail: info@medicohelp.nl
Website: www.medicohelp.nl