Medicohelp

Zorgverzekering

Wordt medische hulp in het buitenland vergoed door mijn verzekeraar?

 

Volgens Europese regelgeving kunt u in het buitenland behandeld worden voor zowel acute als geplande (operatieve) zorg. Nederlandse zorgverzekeraars zijn verplicht minimaal een deel van deze kosten te vergoeden, voor zover het behandelingen betreft die ook in Nederland geaccepteerd zijn. Sommige zorgverzekeraars betalen de volledige kosten, anderen tot een bepaald maximum van het in Nederland geldende tarief. Van de overige behandelingen wordt soms wel een deel vergoed, en soms niet. Wij zijn op de hoogte welke verzekeraar welke behandeling in welke buitenlandse kliniek vergoedt, en tot welke hoogte. Wij helpen u met de diverse formulieren en formaliteiten.

 

Om te kunnen uitzoeken in welke mate uw behandeling wordt vergoed en/of waar u het beste uw medische behandeling in het buitenland kunt aanvragen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Verwijzing of indicatiestelling van de huisarts of medisch specialist
  • Naam van de zorgverzekeraar, het polisnummer en welk zorgpakket is afgesloten.

 

Alvast verder lezen:

Mocht u alvast meer willen lezen over de basisafspraken rondom vergoedingen van geplande medische zorg buiten Nederland, lees dan:

https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/geplande-zorg-buitenland

Voor extra inzicht in het landschap van zorgverzekeraars kunt u ook de site van Poliswijzer bezoeken:

Landschap zorgverzekeraars (poliswijzer.nl)

zorgverzekeringen vergelijken, medicohelp

Zorgverzekeringen 2023

In onze Blog van november 2022 staat up-to-date informatie over veranderingen en trends waar u in 2023 rekening mee kunt houden. Indien u wilt overstappen naar een andere verzekeraar voor het nieuwe jaar is dit het moment om uw zorgvraag voor het nieuwe jaar op een rij te zetten en te bekijken of het zinvol is om over te stappen. Bent u van plan om in het nieuwe jaar een operatie te ondergaan in het buitenland, dan spreken we van planbare zorg. Het is slim om deze zorgvraag mee te nemen in uw besluitvorming.

Gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorg:
Wat betekent dat voor mijn vergoeding?

Niet-gecontracteerde zorg

Als er geen contract / overeenkomst is tussen een buitenlands ziekenhuis en Nederlandse zorgverzekeraar, moet toestemming voor behandeling en kostenovername bij de zorgverzekeraar aangevraagd worden. Meestal wordt hiervoor het S2/E112 formulier gebruikt. Afhankelijk van de polis wordt de behandeling helemaal of voor het grootste gedeelte vergoed.

Gecontracteerde zorg

Vooral in Duitsland hebben een aantal ziekenhuizen afspraken gemaakt met Nederlandse zorgverzekeraars. Als dit het geval is, kunnen wij snel een afspraak in het gewenste ziekenhuis maken. Bij behandeling worden de kosten rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan het ziekenhuis betaald.

Verzekeraars:

Achmea – aevitae – anderzorg – ASR – Avero – AZVZ – Besured – Bewust zorgverzekerd – CZ – De Amersfoortse – De Friesland Zorgverzekeraar – Ditzo – DSW Zorgverzekeraar – ENO FBTO – Interpolis – inTwente zorgverzekeraar – IZA – IZZ- Just CZ – Menzis – Natinoal Academic – Nationale Nederlanden – OHRA –  One – ONVZ – OZF – PMA – PNOzorg – ProfLife – Promovendum – Salland Zorgverzekeringen – stadholland – Univé – UMC – United Consumers Collectief – VGZ – VvAA – ZEKUR.nl – Zilveren Kruis – ZorgDirect – Zorg en Zekerheid zorgverzekeraar.