Medicohelp

Werkwijze

Maatwerk

Ieder mens met een zorgvraag is uniek. Of het nu gaat over een dringende operatie, een revalidatietraject of een andersoortige medische behandeling, uw (buitenlandse) zorg is maatwerk. Ons streven is om dit maatwerk voor u kosteloos te laten zijn.

We doorlopen het traject in 6 stappen. Eerst kennismaken, daarna het praktische inregelen van de intake en de behandeling, en nadat de medische zorg heeft plaatsgevonden, volgt de nabespreking. 

Stap 1: Kennismakingsgesprek

Op het moment dat u contact met ons opneemt via telefoon of email, bespreken we de zorgvraag en kijken we of we u kunnen helpen met een consult bij een specialist of ziekenhuis in het buitenland.

Stap 2: Intake

De intake heeft als doel om gegevens te verzamelen die relevant zijn om de juiste specialist en ziekenhuis te kunnen zoeken voor uw zorgvraag. Dit houdt in dat wij de volgende informatie nodig hebben: relevante medische gegevens, verzekering, persoonlijke informatie zoals contactgegevens en huisarts etc. We bespreken uw zorgvraag tijdens de intake uitgebreid, zodat wij een passend advies kunnen geven.  

Stap 3: Consult in het ziekenhuis

Op basis van deze gegevens gaan wij aan de slag en zorgen ervoor dat alle informatie (eventueel vertaald) bij de behandelend arts in het ziekenhuis of de kliniek terechtkomt. Zodra wij een afspraakbevestiging van de medische instantie ontvangen, geven we dit aan u door. Met sommige artsen kan het consult in het Nederlands worden gevoerd. Bij een aantal artsen dat geen Nederlands spreekt, is het mogelijk om een “vertaler” het gesprek te laten bijwonen. Wij bespreken vooraf met u of dat gewenst is. 

Stap 4: Verzekering

Het is gebruikelijk dat een eerste consult met een arts door de verzekering wordt vergoed. Tijdens dit consult bespreekt de behandelend arts de eventuele behandelmogelijkheden. Vervolgens maakt hij/zij een behandelplan (en, afhankelijk van jouw verzekering, een offerte). Sommige zorgverzekeraars hebben contracten met verschillende ziekenhuizen in het buitenland afgesloten en vergoeden dan (meestal) de volledige kosten. Andere verzekeraars vergoeden tot een bepaald maximum. Wij zijn op de hoogte van deze contracten en vergoedingen en helpen bij een eventuele aanvraag van vergoeding bij de zorgverzekeraar.   

Stap 5: Inregelen behandeling en verblijf

Vervolgens wordt de behandeling ingeregeld. Wij begeleiden u ook gedurende dit traject van het maken van afspraken, eventuele verdere hulp bij verzekeringsformaliteiten tot het beantwoorden en doorsturen van vragen, die kunnen opkomen tijdens het behandelproces.

Stap 6: Nabespreking

Na behandeling en herstel willen we graag horen hoe het met u gaat, en hoe u de begeleiding en hulp hebt ervaren.  

Medicohelp

Wat onze klanten zeggen

Ervaringen van eerdere klanten kunnen van onschatbare waarde zijn voor uw beslissingen. We delen ze graag.

Revalidatie in het buitenland?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden (en kosten) voor een revalidatie in het buitenland, neem dan gerust contact met ons op. Wij werken samen met klinieken in Duitsland en Spanje en Curaçao waar men ruime ervaring heeft met patiënten uit Nederland.

Neem contact op