Veelgestelde vragen

 

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over onze dienstverlening. Wellicht dat deze vragen u helpen bij het oriënteren. Neem daarna gerust contact met ons op. We helpen u graag verder op weg.

Niet bewerken
Hoe kom ik erachter of mijn medische behandeling vergoed wordt?

MedicoHelp heeft inzicht in de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraars voor medische ingrepen/behandelingen. Op basis van het door u ingevulde Medische Intake Formulier, kan MedicoHelp u informeren over de voor uw geldende vergoedingen.

Hoe zit het met de privacy van mijn persoonlijke medische gegevens?

MedicoHelp vindt het van groot belang dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Wij zien erop toe dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. MedicoHelp verwerkt persoonsgegevens volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wilt u meer weten? Onderaan deze website kunt u ons privacy statement vinden.

Hoe zit het met de wachttijden van ziekenhuizen in het buitenland?

Wachttijden in Nederlandse ziekenhuizen en poliklinieken kunnen flink oplopen. Daarentegen zijn de wachttijden in diverse buitenlandse ziekenhuizen en klinieken voor Nederlandse patiënten aanzienlijk korter. Dit geldt vooral voor Duitse ziekenhuizen. Wij streven ernaar om binnen 1 – 2 weken een afspraak voor u te regelen met een medisch specialist. Echter, omdat het type behandeling dat u nodig hebt, invloed heeft op de wachttijden, kunnen we de termijn van 1-2 weken helaas niet hard garanderen. Mocht uit het gesprek het een arts blijken dat een operatie of behandeling inderdaad gewenst is, dan wordt deze op zo kort mogelijk termijn ingepland: vaak al binnen 2 – 4 weken!

Waar kan mijn partner verblijven tijdens mijn ziekhuisopname?

U krijgt informatie van het ziekenhuis zodra de operatie of behandeling wordt ingepland. Hierbij krijgt u ook adressen van diverse overnachtingsmogelijkheden in de nabije omgeving. Wij kunnen u ook direct helpen om een gepaste overnachting voor uw partner te regelen. Uiteraard bent u ook vrij om zelf naar overnachtingsmogelijkheden ter plaatse te zoeken.

Is het mogelijk om na mijn operatie te revalideren in een revalidatiekliniek?

Wanneer uw zorgverzekering het toestaat is het in een aantal gevallen mogelijk (zoals bij heup- en knieoperaties) om na afloop van de ziekenhuisopname te revalideren in een revalidatiekliniek. Tijdens het verblijf in de kliniek kunt u in alle rust werken aan het herstel en wordt u door deskundige zorgverleners voorbereid op de terugkeer naar huis. Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden en kosten hiervan.

Ik spreek geen Duits of Engels. Kan ik dan wel een een ziekenhuisopname in het buitenland krijgen?

In vrijwel ieder ziekenhuis waar wij mee samenwerken, spreken artsen of verpleegkundigen Nederlands. Is dit niet het geval dan wordt door het ziekenhuis op ons / uw verzoek voor speciale begeleiding gezorgd.

In het Medisch Intake Formulier van MedicoHelp wordt gevraagd naar een röntgenfoto, MRI of CT-scan . Waar kan ik die opvragen?

Om uw dossier compleet te maken, sturen wij beschikbare röntgenfoto’s, MRI of CT-scans mee naar het ziekenhuis waar we de afspraak voor uwillen regelen. Zo kan de specialist uw eerste poli-bezoek goed voorbereiden. Indien u deze foto’s of scans nog niet in uw bezit hebt, dan kan een kopie aangevraagd worden bij de eigen arts of het ziekenhuis. Deze worden dan gebrand op een CD-Rom die u zelf kunt ophalen of kunt laten opsturen.

In het geval er geen foto’s of scans zijn gemaakt, kunnen we overleggen of deze nodig zijn voor het eerste poli-bezoek in het buitenlandse ziekenhuis.

Heb ik invloed op mijn opnameperiode in het ziekenhuis? Ik wil eigenlijk eerst nog op vakantie.

Tijdens uw eerste poli-afspraak in het buitenlandse ziekenhuis kunt u dit bespreken met de medisch specialist. Het ziekenhuis zal proberen rekening te houden met uw wensen qua planning van de opname, maar een garantie hierop kan helaas niet gegeven worden.

Hoe zit het met de nazorg na mijn medische behandeling?

Meestal verblijft u na de behandeling of operatie een paar dagen in het ziekenhuis. Na ontslag uit het ziekenhuis maakt de specialist een rapport op en stuurt zijn bevindingen, met eventueel advies voor bijvoorbeeld fysiotherapie, in een brief naar uw huisarts. Zo kan in Nederland de nabehandeling (bijvoorbeeld bij fysiotherapie of in de thuiszorg) in gang worden gezet.

Ik ben alleen en/of ik zie op tegen de periode na de operatie. Kan ik extra hulp krijgen?

Wanneer de zorgverzekering het toestaat is het in een aantal gevallen (zoals bij heup en knieoperaties) mogelijk om na afloop van de ziekenhuisopname te revalideren in een revalidatiekliniek. Tijdens uw verblijf in de kliniek kunt u in alle rust werken aan het herstel en wordt u door deskundige hulp voorbereid op de terugkeer naar huis. Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden en kosten hiervan.

Welke kosten worden vergoed door de zorgverzekering?

De kosten die worden vergoed zijn afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten bij de zorgverzekeraar. Er zijn verschillende soorten polissen, waarbij de ene polis vrijwel alles vergoedt en de ander een bepaald maximum van het in Nederland geldende tarief. Daarnaast hebben diverse ziekenhuizen (in Duitsland en Spanje) afspraken gemaakt met een aantal zorgverzekeraars in Nederland. Indien dit het geval is worden de kosten in zijn geheel vergoed en rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan het ziekenhuis betaald.

Mocht u niet zeker weten of de kosten voor uw medische behandeling in het buitenland worden gedekt, dan gaat MedicoHelp graag voor u na of dit het geval is.

Hoe werkt kostenovername door de zorgverzekeraar?

Een paar voorbeelden van kostenovername:

Mevrouw Bakker is verzekerd in Nederland. Zij heeft toestemming voor haar operatie in Duitsland. De kosten van deze behandeling en ziekenhuisopname zijn 4.000 euro. Voor dezelfde behandeling in Nederland zou zij 5.000 euro vergoed krijgen. De polis die zij bij haar zorgverzekering heeft, vergoedt alle kosten. Dit betekent dat mevrouw Bakker niets zelf hoeft bij te betalen.

Meneer De Vries heeft, voor dezelfde behandeling en ziekenhuisopname, een polis bij zijn zorgverzekeraar afgesloten die 80% vergoed van het in Nederland geldende tarief. Dit betekent dat de zorgverzekeraar 4.200 euro vergoedt. Meneer De Vries hoeft dus zelf niets bij te betalen.

Ook mevrouw Jansen ondergaat dezelfde behandeling en ziekenhuisopname. Zij heeft bij haar zorgverzekeraar een polis afgesloten, die 70% vergoedt van het in Nederland geldende tarief. Dit betekent dat de zorgverzekeraar 3800 euro vergoedt. Mevrouw Bakker moet zelf 200 euro bijbetalen.

Ik kan in Nederland niet de juiste behandeling vinden voor mijn klachten. Zijn er mogelijkheden over de grens? En zo ja, wordt dat dan vergoed?

Het kan inderdaad voorkomen dat er behandelmethodes in het buitenland zijn die in Nederland onbekend zijn of niet worden vergoed. Dat betekent meestal ook dat er geen kostenovername plaatsvindt door uw zorgverzekeraar, omdat het gaat om een voor Nederland niet gangbare behandeling. Mocht u toch graag worden behandeld met zo’n methode, dan kunt u zelf uiteraard besluiten dit medisch traject toch in het buitenland te volgen. De kosten komen dan helaas geheel voor uw eigen rekening. MedicoHelp kan u inzicht geven van deze kosten.

Wat is hyperthermie?

Hyperthermie kan worden ingezet bij de behandeling van diverse soorten kanker. Hierbij wordt het tumorgebied kunstmatig verwarmd naar 40 tot 43 graden. Deze verwarming gebeurt met radio magnetische straling (zoals een magnetron). Hyperthermie bij kanker is succesvol als deze in combinatie wordt gedaan met chemo- of radiotherapie; volgens de literatuur kan het zelfs tussen de 30 en 50 procent betere resultaten geven.

Als ik in een ziekenhuis in het buitenland geholpen ben, mag ik dan weer terug komen in een Nederlands ziekenhuis?

Ja natuurlijk, u mag altijd weer terug naar een ziekenhuis in Nederland.

Wat zijn de effecten van hyperthermie behandeling?

Hyperthermie behandeling kan de volgende effecten bewerkstelligen:

– verbetering van de doorbloeding (bloedcirculatie) van de tumor en zorgt daarmee voor een hogere gevoeligheid en daarmee effectiviteit van de werking van chemo- of radiotherapie

– Door de combinatie van warmte en chemo/radiotherapie worden kankercellen gedood of raken beschadigd

– De celwand van kankercellen wordt “weker” en daardoor beter doordringbaar voor geneesmiddelen

– De warmte verhoogt de concentratie van bepaalde eiwitten, die het immuunsysteem prikkelen om effectiever kankercellen aan te vallen

De hyperthermie behandeling wordt met name bij de volgende soorten kanker ingezet:

  • Baarmoederhalskanker
  • Borstkanker
  • Blaaskanker
  • Kanker aan het hoofd-halsgebied
  • Huidkanker, als er sprake is van een melanoom
Hoe vraag ik een second opinion aan?

Twijfelt u aan de uitslag van het behandelvoorstel of wilt u weten wat er nog meer mogelijk is? U kunt altijd een second opinion aanvragen via de huisarts. Het is niet vreemd om een second opinion te vragen, alhoewel niet iedere huisarts direct “enthousiast” reageert. Middels de verwijzing kunt u met het medische dossier naar een andere specialist gaan om uw zorgvraag te laten bestuderen. Medicohelp kan voor u de afspraak voor een second opinion bij een specialist in Duitsland of Spanje aanvragen.

Zijn er kosten verbonden als ik de hulp van MedicoHelp inroep?

Wij zijn het vaste aanspreekpunt  gedurende het gehele traject en u kunt met alle vragen bij ons terecht. Ook begeleiden wij patiënten waarbij de verzekering geen contract heeft met ziekenhuizen in het buitenland. Omdat dit aanvraag traject veel tijd vraagt om in te dienen wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Wat is de toegevoegde waarde van MedicoHelp?

MedicoHelp ondersteunt u en het ziekenhuis met diverse administratieve en logistieke zaken. Doordat wij deze zaken uit handen nemen, ervaren zowel patiënten als ziekenhuizen de toegevoegde waarde van onze hulp. Wij maken voor u de afspraken, zorgen dat het medisch dossier bij de specialist komt en voor alle verdere vragen kunt u bij ons terecht (1 aanspreekpunt)

Door onze jarenlange samenwerking en ervaring met ziekenhuizen,(privé) klinieken en medische specialisten in Duitsland, kennen wij de weg, spreken de taal en kunnen wij u persoonlijk helpen en begeleiden in uw medisch traject.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Geen probleem, neem via onderstaande button contact met ons op.
Wij zullen je vraag zo uitgebreid mogelijk beantwoorden. Ook kun je ons bellen of mailen.