Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 

Hieronder vind u een overzicht van veelgestelde vragen over onze dienstverlening. Staat uw vraag er niet bij. Neem dan contact met ons op, wij zullen deze zo uitgebreid mogelijk beantwoorden.

Niet bewerken
Hoe kom ik erachter of mijn medische behandeling vergoed wordt?

MedicoHelp heeft inzicht in de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraars voor medische ingrepen/behandelingen. Op basis van het door u ingevulde Medische Intake Formulier, kan MedicoHelp u informeren over de voor u geldende vergoedingen.

Hoe zit het met de privacy van al mijn persoonlijke medische gegevens?

MedicoHelp vindt het van groot belang dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Wij zien erop toe dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. MedicoHelp verwerkt persoonsgegevens volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stellen. Wij houden ons daarbij aan wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wilt u meer weten dan kunt u hier onze privacy statement vinden.

Hoe zit het met de wachttijden in ziekenhuizen in het buitenland?

De wachttijden in Nederlandse ziekenhuizen en poliklinieken kunnen tegenwoordig flink oplopen. Daarentegen zijn de wachttijden in Duitse ziekenhuizen voor Nederlandse patiënten aanzienlijk korter. Het ligt eraan welke behandeling u nodig heeft, maar wij streven ernaar dat u binnen 1 – 2 weken een afspraak krijgt met een medisch specialist. Mocht hieruit voortkomen dat een operatie of behandeling gewenst is, dan wordt deze op zo kort mogelijk termijn ingepland; vaak al binnen 2 – 4 weken!

Waar kan mijn partner verblijven tijdens mijn ziekhuisopname?

U krijgt informatie van het ziekenhuis zodra uw operatie of behandeling wordt ingepland. Hierbij treft u ook adressen aan van diverse overnachtingsmogelijkheden in de nabije omgeving. Wij kunnen u ook helpen een gepaste overnachting voor uw partner te regelen. Uiteraard bent u vrij om zelf naar overnachtingsmogelijkheden te zoeken.

Is het mogelijk om na mijn operatie te revalideren in een revalidatiekliniek?

Wanneer uw zorgverzekering het toestaat is het in een aantal gevallen mogelijk (zoals bij heup en knieoperaties), om na afloop van uw ziekenhuisopname te revalideren in een Duitse revalidatiekliniek. Tijdens uw verblijf in de kliniek kunt u in alle rust werken aan uw herstel en wordt u door deskundige hulp voorbereidt op uw terugkeer naar huis. Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden en kosten hiervan.

Waar kan mijn partner verblijven tijdens mijn revalidatieperiode?

U krijgt informatie van het ziekenhuis over uw revalidatie  met daarbij ook adressen van diverse overnachtingsmogelijkheden in de nabije omgeving. Soms zijn er mogelijkheden voor de partner om gedurende de revalidatie in het revalidatiecentrum, tegen een geringe vergoeding, op de kamer van de patiënt te verblijven. MedicoHelp kan u informeren over de mogelijkheden en kosten hiervan.

Ik spreek geen Duits of Engels, hoe gaat dat bij een ziekenhuisopname in het buitenland?

In vrijwel ieder ziekenhuis waar wij mee samenwerken, spreken de artsen of verpleegkundigen Nederlands. Is dit niet het geval dan wordt door het ziekenhuis op ons / uw verzoek voor speciale begeleiding gezorgd.

In het Medisch Intake Formulier wordt gevraagd naar een röntgenfoto, MRI of CT -scan . Hoe kom ik daaraan?

Om uw dossier compleet te maken willen wij reeds aanwezige röntgenfoto’s, MRI of CT-scans die tijdens uw medisch traject in Nederland gemaakt zijn, meesturen naar het ziekenhuis. Zo kan de specialist uw eerste polibezoek goed voorbereiden. Indien u deze foto’s of scans nog niet in uw bezit heeft, dan kan u om een kopie vragen bij uw arts of ziekenhuis. Deze worden dan gebrand op een CD-Rom die u zelf kunt ophalen (of laten opsturen).

In het geval er geen foto’s of scans zijn gemaakt, kunnen wij met u en het ziekenhuis overleggen of deze nodig zijn voor het eerste polibezoek.

Zijn er kosten verbonden als ik de hulp van MedicoHelp inroep?

Nee, onze dienstverlening is geheel kosteloos.

Heb ik invloed op mijn opname periode in het ziekenhuis? Ik wil namelijk eerst nog op vakantie.

Tijdens uw eerste poliafspraak in het ziekenhuis kunt u dit bespreken met uw medisch specialist. Zij zullen proberen hiermee rekening te houden.

Hoe zit het met de nazorg na mijn medische behandeling?

Meestal verblijft u na de behandeling of operatie een paar dagen in het ziekenhuis. Na ontslag uit het ziekenhuis maakt de specialist een rapport op en stuurt zijn bevindingen, met eventueel advies voor bijvoorbeeld fysiotherapie, in een brief naar uw huisarts. Zo kan in Nederland uw nabehandeling zoals fysiotherapie of thuiszorg in gang worden gezet.

Ik ben alleen en / of zie op tegen de periode na de operatie. Kan ik extra hulp krijgen?

Wanneer uw zorgverzekering het toestaat is het in een aantal gevallen mogelijk (zoals bij heup en knieoperaties), om na afloop van uw ziekenhuisopname te revalideren in een Duitse revalidatiekliniek. Tijdens uw verblijf in de kliniek kunt u in alle rust werken aan uw herstel en wordt u door deskundige hulp voorbereidt op uw terugkeer naar huis. Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden en kosten hiervan.

Welke kosten worden allemaal vergoed door de zorgverzekering?

Dit is afhankelijk van uw polis die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Er zijn verschillende soorten polissen, waarbij de ene polis alles vergoed en de ander een bepaald maximum van het in Nederland geldende tarief.

Daarnaast hebben diverse ziekenhuizen in Duitsland afspraken gemaakt met een aantal zorgverzekeraars in Nederland. Indien dit het geval is worden de kosten in zijn geheel vergoed en rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan het ziekenhuis betaald.

Mocht u niet zeker weten of de kosten voor uw medische behandeling in Duitsland worden gedekt, dan gaat MedicoHelp voor u na of dit het geval is.

Hoe werkt de kostenovername door de zorgverzekeraar?

Een voorbeeld van kostenovername:

Mevrouw Bakker is verzekerd in Nederland. Zij heeft toestemming voor haar operatie in Duitsland. De kosten van deze behandeling en ziekenhuisopname zijn 4000 euro. Voor dezelfde behandeling in Nederland zou zij 5000 euro vergoed krijgen. De polis die zij bij haar zorgverzekering heeft, vergoedt alle kosten. Dit betekent dat mevrouw Bakker niets zelf hoeft bij te betalen.

Meneer De Vries heeft, voor dezelfde behandeling en ziekenhuisopname, een polis bij zijn zorgverzekeraar afgesloten die 80% vergoed van het in Nederland geldende tarief. Dit betekent dat de zorgverzekeraar 4200 euro vergoed en meneer De Vries dus niets zelf hoeft bij te betalen.

Ook mevrouw Jansen ondergaat dezelfde behandeling en ziekenhuisopname en heeft een polis bij haar zorgverzekeraar afgesloten, die 70% vergoed van het in Nederland geldende tarief. Dit betekent dat de zorgverzekeraar 3800 euro vergoed en mevrouw Bakker zelf 200 euro moet bijbetalen.

Ik kan in Nederland niet de juiste behandeling vinden die mij kan helpen bij mijn klachten. Zijn er andere mogelijkheden over de grens? En zo ja, wordt dat dan vergoed?

Het kan inderdaad voorkomen dat er behandelmethodes in Duitsland zijn die in Nederland onbekend zijn of niet worden vergoed. Dat betekent ook dat er geen kostenovername plaatsvindt door uw zorgverzekeraar, omdat het gaat om een voor Nederland niet gangbare behandeling.

Mocht u toch graag worden behandeld met zo’n methode, dan kunt u zelf uiteraard besluiten toch dit medisch traject in het buitenland te volgen. Echter de kosten komen dan geheel voor uw eigen rekening.

Als ik in een ziekenhuis in het buitenland geholpen ben, mag ik dan weer terug komen in een Nederlands ziekenhuis?
Ja natuurlijk, u mag altijd weer terug naar een ziekenhuis in Nederland.

Het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Geen probleem, neem via onderstaande button contact met ons op en wij zullen uw vraag zo uitgebreid mogelijk beantwoorden. Ook kunt u ons bellen of mailen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contac met u op.

Contact