Veelgestelde vragen

 

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over onze dienstverlening. Wellicht dat deze vragen u helpen bij het oriënteren. Neem daarna gerust contact met ons op. We helpen u graag verder op weg.

Niet bewerken
Hoe kom ik erachter of mijn medische behandeling vergoed wordt?

MedicoHelp heeft inzicht in de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraars voor medische ingrepen/behandelingen. Op basis van het door jou ingevulde Medische Intake Formulier, kan MedicoHelp je informeren over de voor jou geldende vergoedingen.

Hoe zit het met de privacy van mijn persoonlijke medische gegevens?

vindt het van groot belang dat jouw persoonsgegevens worden beschermd. Wij zien erop toe dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. MedicoHelp verwerkt persoonsgegevens volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wil je meer weten? Onderaan deze website kun je ons privacy statement vinden.

Hoe zit het met de wachttijden van ziekenhuizen in het buitenland?

Wachttijden in Nederlandse ziekenhuizen en poliklinieken kunnen flink oplopen. Daarentegen zijn de wachttijden in diverse buitenlandse ziekenhuizen en klinieken voor Nederlandse patiënten aanzienlijk korter. Dit geldt vooral voor Duitse ziekenhuizen. Wij streven ernaar om binnen 1 – 2 weken een afspraak voor je te regelen met een medisch specialist. Echter, omdat het type behandeling dat je nodig hebt, invloed heeft op de wachttijden, kunnen we de termijn van 1-2 weken helaas niet hard garanderen. Mocht uit het gesprek het een arts blijken dat een operatie of behandeling inderdaad gewenst is, dan wordt deze op zo kort mogelijk termijn ingepland: vaak al binnen 2 – 4 weken!

Waar kan mijn partner verblijven tijdens mijn ziekhuisopname?

Je krijgt informatie van het ziekenhuis zodra de operatie of behandeling wordt ingepland. Hierbij krijg je ook adressen aan van diverse overnachtingsmogelijkheden in de nabije omgeving. Wij kunnen je ook direct helpen om een gepaste overnachting voor je partner te regelen. Uiteraard ben je ook vrij om zelf naar overnachtingsmogelijkheden ter plaatse te zoeken.

Is het mogelijk om na mijn operatie te revalideren in een revalidatiekliniek?

Wanneer je zorgverzekering het toestaat is het in een aantal gevallen mogelijk (zoals bij heup- en knieoperaties) om na afloop van de ziekenhuisopname te revalideren in een revalidatiekliniek. Tijdens het verblijf in de kliniek kun je in alle rust werken aan het herstel en word je door deskundige zorgverleners voorbereid op de terugkeer naar huis. Wij kunnen je informeren over de mogelijkheden en kosten hiervan.

Ik spreek geen Duits of Engels. Kan ik dan wel een een ziekenhuisopname in het buitenland krijgen?

In vrijwel ieder ziekenhuis waar wij mee samenwerken, spreken artsen of verpleegkundigen Nederlands. Is dit niet het geval dan wordt door het ziekenhuis op ons / jouw verzoek voor speciale begeleiding gezorgd.

In het Medisch Intake Formulier van MedicoHelp wordt gevraagd naar een röntgenfoto, MRI of CT-scan . Waar kan ik die opvragen?

Om jouw dossier compleet te maken, sturen wij beschikbare röntgenfoto’s, MRI of CT-scans mee naar het ziekenhuis waar we de afspraak voor je willen regelen. Zo kan de specialist jouw eerste poli-bezoek goed voorbereiden. Indien je deze foto’s of scans nog niet in je bezit hebt, dan kan een kopie aangevraagd worden bij de eigen arts of het ziekenhuis. Deze worden dan gebrand op een CD-Rom die je zelf kunt ophalen of kunt laten opsturen.

In het geval er geen foto’s of scans zijn gemaakt, kunnen we overleggen of deze nodig zijn voor het eerste poli-bezoek in het buitenlandse ziekenhuis.

Zijn er kosten verbonden als ik de hulp van MedicoHelp inroep?

Nee, onze dienstverlening is voor jou geheel kosteloos. 

Heb ik invloed op mijn opnameperiode in het ziekenhuis? Ik wil eigenlijk eerst nog op vakantie.

Tijdens jouw eerste poli-afspraak in het buitenlandse ziekenhuis kun je dit bespreken met de medisch specialist. Het ziekenhuis zal proberen rekening te houden met jouw wensen qua planning van de opname, maar een garantie hierop kan helaas niet gegeven worden.

Hoe zit het met de nazorg na mijn medische behandeling?

Meestal verblijf je na de behandeling of operatie een paar dagen in het ziekenhuis. Na ontslag uit het ziekenhuis maakt de specialist een rapport op en stuurt zijn bevindingen, met eventueel advies voor bijvoorbeeld fysiotherapie, in een brief naar jouw huisarts. Zo kan in Nederland de nabehandeling (bijvoorbeeld bij fysiotherapie of in de thuiszorg) in gang worden gezet.

Ik ben alleen en/of ik zie op tegen de periode na de operatie. Kan ik extra hulp krijgen?

Wanneer de zorgverzekering het toestaat is het in een aantal gevallen (zoals bij heup en knieoperaties) mogelijk om na afloop van de ziekenhuisopname te revalideren in een (veelal Duitse) revalidatiekliniek. Tijdens jouw verblijf in de kliniek kunt je in alle rust werken aan het herstel en word je door deskundige hulp voorbereid op de terugkeer naar huis. Wij kunnen je informeren over de mogelijkheden en kosten hiervan.

Welke kosten worden allemaal vergoed door de zorgverzekering?

Dit is afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten bij de zorgverzekeraar. Er zijn verschillende soorten polissen, waarbij de ene polis alles vergoedt en de ander een bepaald maximum van het in Nederland geldende tarief. Daarnaast hebben diverse ziekenhuizen (in Duitsland vooral) afspraken gemaakt met een aantal zorgverzekeraars in Nederland. Indien dit het geval is worden de kosten in zijn geheel vergoed en rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan het ziekenhuis betaald.

Mocht je niet zeker weten of de kosten voor jouw medische behandeling in het buitenland worden gedekt, dan gaat MedicoHelp graag voor jou na of dit het geval is.

Hoe werkt kostenovername door de zorgverzekeraar?

Een paar voorbeelden van kostenovername:

Mevrouw Bakker is verzekerd in Nederland. Zij heeft toestemming voor haar operatie in Duitsland. De kosten van deze behandeling en ziekenhuisopname zijn 4.000 euro. Voor dezelfde behandeling in Nederland zou zij 5.000 euro vergoed krijgen. De polis die zij bij haar zorgverzekering heeft, vergoedt alle kosten. Dit betekent dat mevrouw Bakker niets zelf hoeft bij te betalen.

Meneer De Vries heeft, voor dezelfde behandeling en ziekenhuisopname, een polis bij zijn zorgverzekeraar afgesloten die 80% vergoed van het in Nederland geldende tarief. Dit betekent dat de zorgverzekeraar 4.200 euro vergoedt. Meneer De Vries hoeft dus zelf niets bij te betalen.

Ook mevrouw Jansen ondergaat dezelfde behandeling en ziekenhuisopname. Zij heeft bij haar zorgverzekeraar een polis afgesloten, die 70% vergoedt van het in Nederland geldende tarief. Dit betekent dat de zorgverzekeraar 3800 euro vergoedt. Mevrouw Bakker moet zelf 200 euro bijbetalen.

Ik kan in Nederland niet de juiste behandeling vinden voor mijn klachten. Zijn er mogelijkheden over de grens? En zo ja, wordt dat dan vergoed?

Het kan inderdaad voorkomen dat er behandelmethodes in het buitenland zijn die in Nederland onbekend zijn of niet worden vergoed. Dat betekent meestal ook dat er geen kostenovername plaatsvindt door uw zorgverzekeraar, omdat het gaat om een voor Nederland niet gangbare behandeling. Mocht je toch graag worden behandeld met zo’n methode, dan kunt u zelf uiteraard besluiten dit medisch traject toch in het buitenland te volgen. De kosten komen dan helaas geheel voor jouw eigen rekening.

Als ik in een ziekenhuis in het buitenland geholpen ben, mag ik dan weer terug komen in een Nederlands ziekenhuis?

Ja natuurlijk, je mag altijd weer terug naar een ziekenhuis in Nederland.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Geen probleem, neem via onderstaande button contact met ons op.
Wij zullen je vraag zo uitgebreid mogelijk beantwoorden. Ook kun je ons bellen of mailen.