Als u naar Duitsland gaat voor uw afspraak in het ziekenhuis, zullen wij u voorafgaand aan uw bezoek zorgvuldig informeren over de laatst geldende corona regels omtrent toegang van het ziekenhuis dat u bezoekt.

Om u een beeld te geven van de huidige regels geven wij aan waar een bezoeker van het ziekenhuis nu (16 febr. 2022) aan dient te voldoen. U dient in ieder geval voor ieder ziekenhuisbezoek een mondkapje te dragen, dit mogen géén stoffen mondkapjes zijn maar moeten van het type KN95/N95, FFP2 of chirurgisch mondkapje type 2 zijn.

Wat is het verschil tussen een FFP masker en een chirurgisch mondkapje?

FFP-maskers moeten voldoen aan de NEN-EN 149-norm. Chirurgische mondmaskers zijn maskers over mond en neus en voldoen aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen volgens Europese norm EN 14683. Beide Europese normen leggen de minimumkenmerken vast van adembeschermingsapparatuur. Middels vastgestelde speciale eisen, laboratoriumtests en praktijktests wordt de conformiteit van de maskers gegarandeerd. Hierna volgt verdere uitleg over beide soorten mondmaskers.

FFP maskers

Een FFP masker beschermt de drager tegen het inademen van besmette deeltjes die door de lucht verspreid worden. Door de sluitende pasvorm over mond en neus (middels een metalen lipje welke aangepast kan worden over de neusbrug) is de kans op ‘lekkage’ tussen het masker en de drager een stuk kleiner dan bij een chirurgisch masker. FFP maskers kent 3 “levels” van bescherming volgens de EN 149-norm: FFP1, FFP2 en FFP3.

  • FFP1 maskers hebben een efficiëntie van minimaal 80%.
  • FFP2 maskers hebben een efficiëntie van minimaal 94%. Dit masker beschermt tegen schadelijke en op water en olie gebaseerde aerosolen.
  • FFP3 maskers bieden de hoogste bescherming. Deze masker hebben een minimale efficiëntie van 99% en bieden eveneens bescherming door de lucht verspreide biologische agentia uit risicogroep 3 (bv. virussen).

Wat is een FFP2, KN95 of N95 masker?

FFP2 mondkapjes hebben zoals hierboven in de 3 “levels” wordt aangegeven, het aanbevolen beschermingsniveau (94% van Chirurgisch mondkapje - MedicoHelpde zwevende deeltjes wordt gefilterd) en zijn spatwaterdicht. Hierdoor werken ze beter tegen het coronavirus. Het coronavirus wordt namelijk overgedragen van mens-op-mens en van dier-op-mens veelal via de lucht, door het inademen van ziektekiemen. De standaard mondkapjes zijn daarentegen niet spatwaterdicht. De aanduiding KN95 of N95 betreft de Amerikaanse aanduiding van het infiltratieniveau (95%). De KN95/N95 maskers zijn dus bijna gelijk aan de FFP2 makers (1% verschil).

Chirurgisch mondkapje / mondmasker

Het doel van het dragen van een chirurgisch mondkapje is om de patiënt en de directe omgeving te beschermen tegen besmetting door personeel/bezoekers. Het chirurgisch mondkapje beschermt de drager wel tegen opspattend vloeistof maar biedt geen volledige adembescherming. Dit komt omdat het filter en de pasvorm van dit masker niet is ontworpen om de drager te beschermen tegen kleine partikels.

Chirurgische maskers kun je verdelen in verschillende categorieën:

  1. Type I maskers bieden de laagste mate van bescherming en zijn niet spatresistent. Ze worden dus alleen gebruikt bij een laag risico.
  2. Type II maskers hebben een iets hogere bacterie bescherming en zijn eveneens niet spatresistent.
  3. Type IIR maskers / R2 werken twee kanten op. Deze geven minstens 98% bacterie bescherming en zijn wél spatresistent. Het RIVM adviseert dit type masker te gebruiken bij algemene zorghandelingen, ook bij patiënten met het coronavirus. Dit type 2R masker biedt extra bescherming doordat deze geen vocht doorlaten. De ademweerstand van deze maskers is lager in vergelijking met een KN95 masker, waardoor het draagcomfort bij inspanning (b.v. werk) als prettiger wordt ervaren.

Voor uw ziekenhuis bezoek wordt dus gevraagd om een mondmasker te dragen

welke voldoet aan de normen van FFP2 of een chirurgisch mondkapje type 2.

Toegang tot het ziekenhuis middels 3G regel

In Duitsland hanteren ze de 2G regel om toegang te krijgen tot grote delen van het openbare leven, zoals restaurants, horeca, winkels, musea, en veel gevallen ook hotels. Echter het ziekenhuis hanteert naast het dragen van het mondkapje de 3G regel voor toegang.

De 3G regel betekent dat je een coronabewijs kan krijgen als je gevaccineerd, hersteld of getest bent. Dus ook als u (nog) niet gevaccineerd bent of nog geen herstelbewijs heeft ontvangen (na corona besmetting), kunt u toegang krijgen tot het ziekenhuis, mits u zich vooraf laat testen.

Bij enkele ziekenhuizen wordt bij iedere bezoeker ter plaatste een COVID-test afgenomen, voorafgaand aan het consult. Bij andere ziekenhuizen dient u voorafgaand een sneltest te laten afnemen, niet ouder dan 24 uur of een PCR test (bijvoorbeeld via GGD) niet ouder dan 48 uur. (dit kan eventueel ook makkelijk via https://www.testenvoortoegang.org/)

Het is helaas niet toegestaan een begeleider mee te nemen in het ziekenhuis om zo goed als mogelijk het COVID-virus in het ziekenhuis te vermijden en daarmee de veiligheid van patiënten zeker te stellen.

Daarnaast vragen sommige ziekenhuizen om een Covid vragenformulier in te vullen welke u uitgeprint mee dient te nemen naar het ziekenhuis.

Mijn collega’s zijn op de hoogte van de laatste regels omtrent toegang in de ziekenhuizen in Duitsland en zullen u voorafgaand aan uw poli-afspraak alles met u persoonlijk doornemen waarbij u ook uw vragen kunt stellen mocht iets onduidelijk zijn.

Bronvermelding: