Naast leeftijd, gewicht en eerdere ziektes kan de bloedgroep een grote rol spelen bij een infectie met Sars-CoV-2. De kans op coronabesmetting is bij sommige bloedgroepen groter dan bij andere. Maar waarom is dat zo?
De Krefeld-experts Maria Weyen, specialist in transfusiegeneeskunde aan het Instituut voor Hygiëne en Laboratoriumgeneeskunde, en Dr. Udo Voelker, hoofd van de bloedbank en bloeddonatie en specialist in transfusiegeneeskunde bij Helios Klinikum Krefeld, classificeert wat er tot nu toe bekend is over de verbindingen tussen het ABO-bloedgroepsysteem en Covid-19.

Een korte uitleg van bloedgroepen; rode bloedcel

Rode bloedcellen bevatten het rode bloedpigment (hemoglobine)
Het oppervlak van de rode bloedcellen (erytrocyten) bestaat uit verschillende structuren zoals eiwitten (eiwitten) en suikerverbindingen (koolhydraten). Deze vormen ook de lichaamseigen bloedgroepkenmerken of antigenen, die we kunnen vaststellen als zogenaamde bloedgroepen.
“Tegenwoordig zijn er ongeveer 40 verschillende bloedgroepsystemen bekend. De twee belangrijkste zijn de AB0- en Rh-systemen”, zegt Dr. Udo Voelker.
Het AB0-systeem is onderverdeeld in de vier bloedgroepen A, B, AB en 0. “In Duitsland heeft 37 procent van de mensen bloedgroep A +, op de voet gevolgd door bloedgroep 0+. De zeldzaamste bloedgroep is AB-“, zegt Maria Weyen . In het Rh-bloedgroepsysteem (algemeen bekend als het Rhesus-systeem) wordt onderscheid gemaakt tussen de Rhesus-factor-positief (RhD +) en de Rhesus-factor-negatief (RhD-).
Covid-19: risicofactor bloedgroep A?

Sinds de verspreiding van de pest in Noord- en Zuid-Amerika en bepaalde vormen van malaria in Afrika is bekend dat de aanwezigheid van individuele bloedgroepkenmerken de gevoeligheid voor ziekteverwekkers bevordert of verhindert.
Het was dus logisch om het onderzoek ook te richten op de invloed van de belangrijkste en gemakkelijk te bepalen ABO-kenmerken voor deze nieuwe virale ziekte.
“Onderzoekers zijn verdeeld over de invloed van de bloedgroep op de ziekte van Covid-19. Er zijn tegenstrijdige onderzoeksresultaten over de vraag of de bloedgroep van een persoon een positief of negatief effect heeft op de gevoeligheid voor SARS-CoV-2,” zei Dr. Mensen.
Individuele studies, bijvoorbeeld uit China, Noord-Amerika en Europa, hebben aanwijzingen gevonden dat mensen die met Covid-19 besmet zijn, minder kans hebben op bloedgroep 0. Anderen toonden aan dat bloedgroep A aantoonbaar een hoger risico vormt om Covid-19 te ontwikkelen.
“De achtergrond van een bloedgroepvereniging in Covid-19 is nog niet volledig ontcijferd, aangezien de onderzoekssituatie nog geen duidelijke resultaten laat zien”, zegt mevrouw Weyen.

Bloedgroep 0 geen garantie voor een gemakkelijk verloop

Mensen met bloedgroep 0 lijken het laagste risico op coronabesmetting te hebben in vergelijking met type A, B of AB. Maar net als iedereen moeten ook zij zich beschermen tegen het coronavirus.
“Volgens de huidige stand van de kennis heeft bloedgroep 0 geen invloed op het beloop van Covid-19 en biedt het dus geen bescherming tegen een ernstig beloop”, aldus het hoofd van de bloedbank.
Covid-19-antilichamen uit het bloedplasma

Bloed verzameling

“De resultaten van antilichaamonderzoeken laten zien dat het immuunsysteem op het coronavirus op dezelfde manier reageert als andere virussen en alle drie de essentiële antilichamen vormt”, zegt Weyen.
De meeste mensen met een Sars-CoV-2-infectie hebben ongeveer 10 tot 20 dagen na infectie specifieke antilichamen. Bij lichtere symptomen kan de vorming echter langer dan 4 weken duren en bij enkele zieke mensen werden helemaal geen antilichamen gedetecteerd.
“Zelfs als het immuunsysteem antistoffen ontwikkelt, wordt het duidelijk dat het niet voor iedereen op dezelfde manier reageert”, zegt Dr. Mensen.

Immunoglobuline in het kort

IgM, ook wel immunoglobulinen M genoemd, zijn antilichamen die zich richten op pathogenen in het bloed. Bij een infectie wordt de immunoglobuline M bijzonder snel gevormd, waardoor de IgM-spiegel in het bloed snel stijgt en dus duidt op een acute of aanhoudende infectie.
IgA, ook wel immunoglobuline A genoemd, zijn antilichamen die in het bloed zitten, vooral in de weefselvloeistoffen, om het lichaam te beschermen tegen virussen, bacteriën en andere pathogenen. IgA-moleculen beschermen al tegen externe ziekteverwekkers in de slijmvliezen, zodat ze niet eens in het lichaam komen.
IgG, ook wel immunoglobuline G genoemd, zijn antilichamen die tot het eigen afweersysteem van het lichaam behoren. IgG-moleculen combineren met de ziekteverwekkers en veroorzaken afweerprocessen. Ze verschijnen in de late fase van de ziekte en zijn vooral detecteerbaar wanneer dezelfde ziekteverwekker herhaaldelijk wordt geïnfecteerd.

Verkrijgen van bloedplasma voor de detectie van antilichamen

Het bloedplasma van patiënten die de ziekte van Covid-19 hebben overleefd, bevat IgG-antistoffen die gericht zijn tegen het Sars-Cov-2 coronavirus. In het bloedplasma, het vloeibare deel van het bloed, kunnen deze antilichamen worden verkregen en gedetecteerd door middel van plasmaferese.
Aferese (Grieks voor “uitsnijden”) is een procedure waarbij nuttige bloedbestanddelen of stoffen die ziekten veroorzaken, specifiek uit bloed of bloedplasma worden verwijderd. Om dit te doen, wordt een canule in de arm ader van de patiënt geplaatst. Het bloed stroomt hierdoor in een gesloten, steriel slangensysteem in de machine, waarin de verschillende bloedbestanddelen door centrifugeren van elkaar worden gescheiden. De bloedcellen die niet nodig zijn, stromen dan via dezelfde arm ader terug in het lichaam van de patiënt, het plasma wordt opgevangen en ingevroren.
In het geval van plasmaferese wordt het bloedplasma gescheiden van het volbloed.

Antilichaamtherapie voor Covid-19

“Volgens de ervaring van verschillende ziekenhuizen over de hele wereld wordt bloedplasma met antilichamen van herstelde patiënten voor de behandeling van ernstige ziekten beschouwd als een veelbelovende therapeutische benadering en een mogelijk alternatief voor antivirale middelen”, zei Dr. Udo Voelker.
“Ervaring met herstelplasma, d.w.z. celvrij bloedplasma, toont aan dat behandeling met het bloedplasma van herstelde Covid-19-patiënten waarschijnlijk het verloop van de ziekte kan verlichten en verkorten”, zegt Maria Weyen.
Het verstandige tijdstip van toediening, de hoeveelheid plasma, noodzakelijke herhalingen van de toepassing en het gebruik van deze antilichamen bij bepaalde groepen mensen zijn de focus van huidig klinisch onderzoek.

bronvermelding: https://www.helios-gesundheit.de/magazin/corona/news/corona-blutgruppe/