In het Curaçao Medisch Centrum (CMC) leidt een Nederlandse cardioloog de afdeling Cardiologie. Op deze afdeling kunnen patiënten uit Nederland geholpen worden voor een ablatie behandeling.

Atriale fibrillatie-ablatie

Atriale fibrillatie-ablatie is een behandeling voor een onregelmatige en chaotische hartslag die atriale fibrillatie (A-fib) wordt genoemd. Tijdens deze behandeling wordt gebruik gemaakt van warmte of koude energie om kleine littekens in het hart te creëren om de abnormale elektrische signalen te blokkeren en een normale hartslag te herstellen.

Atriale fibrillatie-ablatie kan worden gebruikt als medicijnen of wanneer andere behandelingen niet werken. Soms is het de eerste behandeling voor bepaalde patiënten.

Atriale fibrillatie-ablatie wordt meestal gedaan met behulp van dunne, flexibele buizen, katheters genaamd, die door de aderen of slagaders naar het hart worden ingebracht. Minder vaak wordt ablatie uitgevoerd tijdens hartchirurgie.

Risico van ablatie

Mogelijke ablatierisico’s van atriale fibrillatie zijn onder meer:

 • Bloeding of infectie op de plaats waar de katheters werden ingebracht
 • Bloedvatbeschadiging
 • Hartklepbeschadiging
 • Nieuwe of verergerende aritmie
 • Langzame hartslag waarvoor een pacemaker nodig kan zijn om te corrigeren
 • Bloedstolsels in uw benen of longen (veneuze trombo-embolie)
 • Beroerte of hartaanval
 • Vernauwing van de aderen die bloed tussen uw longen en hart vervoeren (pulmonale veneuze stenose)
 • Schade aan uw nieren door kleurstof die tijdens de procedure is gebruikt
 • Overlijden in zeldzame gevallen

De risico’s zijn klein, maar kunnen optreden. Bespreek de risico’s en voordelen van atriale fibrillatie-ablatie met uw arts om te beslissen of het geschikt voor u is.

Hoe verloopt een ablatie behandeling

Atriale fibrillatie-ablatie wordt gedaan in het ziekenhuis. Een specialist zal een infuus in uw onderarm of hand inbrengen en u een medicijn geven met een kalmerend middel om u te helpen ontspannen.

De hoeveelheid sedatie die nodig is voor de procedure hangt af van uw specifieke aritmie en andere gezondheidsproblemen. U kunt volledig wakker zijn of licht verdoofd, of u kunt algehele anesthesie krijgen (volledig in slaap). Daarna volgt het inbrengen van de Katheter voor hartablatie.

Ablatiethechnieken

Een van de volgende ablatietechnieken wordt gebruikt om kleine littekens in uw hart te creëren en de abnormale hartritmes te blokkeren:

 • Warmte (radiofrequentie-energie)
 • Extreme kou (cryoablatie)

U kunt een klein ongemak voelen wanneer de katheter in uw hart wordt gebracht of wanneer de kleurstof wordt geïnjecteerd en wanneer energie wordt afgegeven. Als u tijdens de ablatie hevige pijn of kortademigheid ervaart dan laat u dit uw arts weten. De procedure duurt meestal drie tot zes uur. Ingewikkelde procedures kunnen langer duren.

Na uw behandeling

Na uw behandeling wordt u naar een herstelafdeling gebracht om rustig bij te komen en om bloedingen te voorkomen op de plaats waar de katheters in de bloedvaten zijn ingebracht. Uw hartslag en bloeddruk worden continu gecontroleerd op complicaties. Afhankelijk van uw toestand verblijft u meestal 24 uur in het ziekenhuis.

U kunt lichte pijn voelen na de behandeling, maar de pijn zou niet langer dan een week moeten duren. Meestal kunt u binnen een paar dagen na het ondergaan van hartkatheterablatie uw normale activiteiten hervatten.

Resultaat na ablatiebehandeling

De meeste mensen zien verbeteringen in hun kwaliteit van leven na hartablatie. Echter, er is een kans dat uw abnormale hartslag terugkeert. Als dit gebeurt, kan de procedure worden herhaald. Uw arts kan ook andere behandelingen overwegen. Mogelijk moet u bloedverdunners gebruiken om het risico op een beroerte te verminderen.

De reis naar Curaçao

Het is mogelijk om zonder verhoogd risico de vliegreis naar Curaçao te maken. De rechtstreekse vlucht duurt ongeveer 10 uur. U gebruikt uw medicatie zoals u normaal zou doen.

Nazorg in Nederland

De intake en vooronderzoeken worden op de eerste dag ingepland. De tweede dag vindt de behandeling plaats en na de behandeling blijft de patiënt minimaal 24 uur in het ziekenhuis ter observatie (de kritieke tijd waarin eventuele complicaties zich openbaren).

De nazorg wordt in een persoonlijk plan met de patiënt besproken. Mocht het nodig zijn, dan neemt de cardioloog na de ablatiebehandeling contact op met de cardioloog van de patiënt in Nederland.

Meer weten?

Download de brochure “Zorg op Curacao” hier.