Alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker komt bij mannen dubbel zo vaak voor als bij vrouwen. In de meeste gevallen gaat het om mensen die ouder zijn dan 60 jaar. De meest voorkomende vorm van alvleesklierkanker is kanker van de alvleesklierbuisjes, het ‘adenocarcinoom’. De andere vorm heet ’pancreaskopcarcinoom’ waarbij de tumor in de kop van de alvleesklier ontstaat. Bekend is dat roken en het nuttigen van alcohol de kans op alvleesklierkanker kan vergroten.

Alvleesklierkanker wordt vaak laat ontdekt. De kans op overleving is daarmee niet groot.

Behandelvormen Alvleesklierkanker

Volgens het Nationaal Fonds tegen Kanker bestaat het optimaal behandelen voor mensen met kanker uit tumor- en mensgerichte behandelingen. Bij het vaststellen van een tumor moet er een plan van aanpak komen dat gericht is op het verwijderen of het zo klein mogelijk houden van de tumor. Het behandelplan voor alvleesklierkanker wordt bepaald door verschillende factoren: het stadium van de aandoening, de plaats, grootte en vorm van de tumor en lichamelijke conditie. Afhankelijk van deze factoren zijn er verschillende behandelopties:

 

  • operatie
  • stentplaatsing
  • chemotherapie
  • radiotherapie

Onderscheid in behandelingsmethoden

Bij de behandeling van kanker wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Curatieve behandeling, waarmee men hoopt op een definitieve genezing
  • Palliatieve behandeling om de ontwikkeling van de ziekte te vertragen of zelfs gedurende een zekere tijd te stoppen, maar zonder op definitieve genezing te hopen.

Wilt u weten wat de mogelijkheden van behandeling zijn in het buitenland, neem dan contact met ons op.