Borstkanker

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 17.000 mensen borstkanker.​ Dit is inclusief een mogelijk voorstadium van borstkanker. Mensen die te maken krijgen met een mogelijk voorstadium van borstkanker worden uit voorzorg behandeld om te voorkomen dat de cellen zich ontwikkelen tot borstkanker.

Volgens het Nationaal Fonds tegen Kanker bestaat het optimaal behandelen voor mensen met kanker uit tumor- en mensgerichte behandelingen. Bij het vaststellen van een tumor moet er een plan van aanpak komen dat gericht is op het verwijderen of het zo klein mogelijk houden van de tumor. De meest bekende behandelingsvormen van kanker zijn opereren, chemotherapie, bestraling en geneesmiddelen. Andere mogelijkheden zijn immunotherapie en hormoonbehandeling.

Onderscheid in behandelingsmethoden

Bij de behandeling van kanker wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Curatieve behandeling, waarmee men hoopt op een definitieve genezing
  • Palliatieve behandeling om de ontwikkeling van de ziekte te vertragen of zelfs gedurende een zekere tijd te stoppen, maar zonder op definitieve genezing te hopen.
  • Als aanvulling bij de behandeling van borstkanker kan eventueel hyperthermie worden ingezet. Hierbij wordt het tumorgebied kunstmatig verwarmd naar 40 tot 43 graden. Deze verwarming gebeurt met radio magnetische straling (zoals een magnetron). Hyperthermie bij kanker kan succesvol zijn als deze in combinatie wordt gedaan met chemo- of radiotherapie. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een (operatieve) behandeling, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.