Hersentumor

Er zijn vele soorten tumoren in de hersenen, hersenvliezen, schedelbot en de hersenzenuwen kunt u behandeld worden. Veel voorkomende hersentumoren zijn: Gilomen, Menifeomen, Brughoektumor, Hypofyseadenoom en Metatasen.

Gliomen

Gliomen zijn  ‘herseneneigen’ tumoren. Deze tumoren hebben hun oorsprong in de ondersteunende hersencellen. Volledige verwijdering middels chirurgie is meestal niet mogelijk. Dit komt voornamelijk doordat de kankercellen het omliggende weefsel en soms de functioneel belangrijke hersengebieden binnen groeien. Gliomen worden (met uitzondering van de zeer langzaam groeiende WHO graad I-tumoren), nog steeds als ongeneeslijk beschouwd. Door een combinatie van een operatie en daaropvolgende gerichte medicatie (chemotherapie) en bestralingen (radiotherapie) kan de tumor tegenwoordig vaak langdurig onder controle gehouden worden.

Menigeomen

Menigeomen zijn meestal traag- en niet-invasief (naar binnen) groeiende tumoren die afkomstig zijn van één van de drie hersenvliezen. Klachten ontstaan meestal zodra gezond hersenweefsel of zenuwen verdrukt worden. Omdat Meningeomen zo langzaam groeien kan deze tumor aanzienlijk groot zijn, voordat de eerste symptomen zich aandienen.

 

Brughoektumor (akoestisch neuroom)

De brughoektumor is meestal een goedaardige tumor die in de zenuwschede van de achtste hersenzenuw ontstaat. Deze zenuw is deels verantwoordelijk voor het evenwicht, en deels voor het horen. De zevende hersenzenuw (aangezichtszenuw- voor de motoriek van de gezichtsspieren), loopt lang deze hersenzenuw. Doordat beide zenuwen dicht bij elkaar én de hersenstam liggen, wordt een operatie vaak aanbevolen.

Hypofyseadenoom

De hypofyse produceert hormonen. In dit gebied is het meest voorkomende type tumor veelal het goedaardige hypofyseadenoom. Als de tumor een bepaalde grootte bereikt heeft, kan naast hormonale storingen ook het gezichtsvermogen beïnvloed worden. Dit kan een reden zijn om te besluiten de tumor te behandelen.

Metastasen (uitzaaiingen)

Van alle patiënten met kanker ontwikkelen 20-40% in de loop van hun ziekte één of meer uitzaaiingen (metastasen) in de hersenen. Bij de behandeling moet naast het stadium van de aandoening ook de gehele gezondheidstoestand en de toestand van de kanker buiten de hersenen worden bestudeerd. Dit betekent dat er altijd een interdisciplinaire benadering moet worden toegepast.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een (operatieve) behandeling, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.