Lymfoom

Lymfoom betekend gezwel van de lymfeklier. Ook wel bekend als Non-hodgkinlymfoom (kanker van het bloed- en lymfestelsel). Een ander woord hiervoor is lymfeklierkanker.

Hoe ontstaat non-hodgkinlymfoom?

Non-hodgkinlymfoom ontstaat doordat bepaalde witte bloedcellen (lymfocyten) ongecontroleerd gaan delen. Deze witte bloedcellen zijn voor het lichaam belangrijk bij de bestrijding van ziekteverwekkers en de productie van afweerstoffen. Zodra er lymfocyten zijn die zich ongecontroleerd gaan delen, en er ergens tijdens deze ontwikkeling een fout optreedt, ontstaat er een ander type lymfoom (bloedcel).

Omdat de witte bloedcellen zich in het  lichaam verplaatsen via het bloed kan de ziekte aangetroffen worden op diverse plekken in het lichaam. Vaak worden lymfomen aangetrokken in het lymfeweefsel van longen, schildklier, maag en beenmerg. Zelden komt het buiten het lymfestelsel (zoals in de hersenen).

Behandelingsvormen Lymfoon

Volgens het Nationaal Fonds tegen Kanker bestaat het optimaal behandelen voor mensen met kanker uit tumor- en mensgerichte behandelingen. Bij het vaststellen van een tumor moet er een plan van aanpak komen dat gericht is op het verwijderen of het zo klein mogelijk houden van de tumor. De meest bekende behandelingsvormen van Lymfeklierkanker zijn chemotherapie, radiotherapie en immunotherapie. Mocht de lymfoon na behandeling terugkeren, dan volgt vaak een hogere dosering chemotherapie en/of een beenmergtransplantatie

Onderscheid in behandelingsmethoden

Bij de behandeling van kanker wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Curatieve behandeling, waarmee men hoopt op een definitieve genezing
  • Palliatieve behandeling om de ontwikkeling van de ziekte te vertragen of zelfs gedurende een zekere tijd te stoppen, maar zonder op definitieve genezing te hopen

Behandeling kanker in Duitsland

Bent u op zoek naar een kliniek waar ruime ervaring en kennis van oncologie voorhanden is?

Net over de grens in Duitsland zijn een aantal ziekenhuizen waar Nederlandse patiënten met lymfeklierkanker worden behandeld. MedicoHelp kan u verder helpen en in contact brengen met één van deze ziekenhuizen.