Scoliose operatie

Scoliose ontstaat bij jonge kinderen in de groei en is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom waarbij er een bocht ontstaat in de wervelkolom die om zijn eigen as draait. Wervels en ribben gaan zich vervormen.

De vergroeiing in de wervelkolom wordt meestal pas zichtbaar zodra er bijvoorbeeld een bochel op de rug ontstaat. Echter pijnklachten in de rug en nek, hoofdpijn en flinke vermoeidheid kunnen eveneens duiden op scoliose. Ook de longen en de darmen kunnen – afhankelijk van waar de verkromming precies zit – in de verdrukking komen.

Behandeling van scoliose

Scoliose is een blijvende aandoening waarbij geprobeerd wordt  de verkromming te stoppen. Behandeling van scoliose is het meest effectief gedurende de groei van het kind. Middels een persoonlijk behandelplan wordt gekeken naar de grootte van de bochten, of deze bochten stabiel blijven en naar de groeipotentie (wat van invloed is op de toename van de bochten)

Er wordt in eerste instantie gewerkt met verschillende vormen van oefentherapie zoals fysiotherapie, mensendiecktherapie en cesartherapie. Mocht dit niet voldoende helpen wordt een brace-behandeling besproken welke zeer belastend is voor het kind.

In het uiterste geval wordt een operatie overwogen. Omdat een scoliose operatie heel ingrijpend is, wordt hier alleen voor gekozen wanneer dit echt noodzakelijk is. Zodra de afwijkende bocht 45 graden of groter is, dan moet een operatie verdere klachten (vermindering longfunctie, vervroegde slijtage) voorkomen.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn in het buitenland, neem dan contact met ons op.