Revalidatie

MedicoHelp begeleidt patiënten, die voor revalidatie uitwijken naar het buitenland.

MedicoHelp is het aanspreekpunt in Nederland voor patiënten die kiezen voor een revalidatietraject bij revalidatie centrum SGR in Willemstad op Curaçao. Dit kan een traject zijn aansluitend op een operatie of voor specifieke revalidatie op maat, zoals MS, Parkinson, (partiële) dwarslesie, na CVA, etc.

Het revalidatiecentrum SGR Curaçao

De Stichting voor Gehandicapten en Revalidatiezorg (SGR- groep) biedt algemene revalidatiezorg van hoogstaand niveau bestaande uit multidisciplinaire behandeling en begeleiding aan zowel volwassenen als kinderen. Het doel is (re)integratie van de cliënt in de samenleving op basis van diens wensen en mogelijkheden.

Het Revalidatiecentrum Curaçao biedt verschillende therapieën welke gevolgd kunnen worden tijdens het revalidatieproces, onder andere fysiotherapie, bewegingstherapie, ergotherapie en logopedie.

Voor patiënten die een heup of knie operatie in het Curaçao Medical Center (CMC) ondergaan en in het SGR gaan revalideren, wordt tijdens het multidisciplinair overleg bij de overdracht van CMC naar SGR, een behandelplan opgesteld. 

 

Waarom revalideren op Curaçao?

De redenen om te kiezen voor revalidatie bij de SGR-groep op Curaçao zijn divers:

  • In samenwerking met CMC wordt een aansluitend revalidatie programma aangeboden na een nieuwe heup- of knie operatie zodat de patiënt onder begeleiding kan herstellen voordat de terugreis naar Nederland plaatsvindt.
  • Professionele begeleiding in de Nederlandse taal met artsen, specialisten en therapeuten die dagelijks onderling contact hebben omtrent de voortgang van herstel.
  • De SGR groep levert zowel klinische als poliklinische zorg. Bij klinische zorg verblijft de patiënt in principe in een speciaal daarvoor ingerichte studio in het revalidatiecentrum of in een appartement buiten de kliniek. Bij poliklinische zorg verblijft de patiënt (en eventueel partner/begeleider) in een eigen locatie naar keuze. De dagelijkse therapie sessies vinden plaats in het revalidatie centrum.
  • Het revalidatiecentrum is gevisiteerd door de commissie kwaliteit van de Nederlandse vereniging van Revalidatieartsen (VRA). De revalidatieartsen staan tevens geregistreerd in het RGS systeem. Hiermee voldoet het revalidatiecentrum aan de eisen zoals die in Nederland zijn opgesteld.

Indien de partner of begeleider meegaat met de patiënt dient de patiënt zelf het onderkomen te regelen, evenals het vervoer van en naar het revalidatie centrum. Echter bij eventuele calamiteiten kan de patiënt terecht in het CMC waar het revalidatiecentrum nauw mee samen werkt.

> Bekijk de video voor uw eerste kennismaking met SGR-Groep

MedicoHelp is uw intermediair

MedicoHelp fungeert als vast aanspreekpunt in Nederland omtrent geplande operatie en revalidatie op Curaçao. Als intermediair helpen en begeleiden wij de patiënt in het hele traject: het in contact brengen met de juiste medisch specialist, het samenstellen van het medische dossier, het maken van afspraken, hulp bij verzekeringsformaliteiten en transfers vanaf en naar het vliegveld.

Om in aanmerking te komen voor een intensief persoonlijk revalidatietraject (b.v. MS, na CVA, chronische pijn) is een verwijzing van een revalidatiearts noodzakelijk. Wij kunnen zorgdragen voor een afspraak bij een revalidatiekliniek in Nederland, zodat zij kunnen beoordelen of een revalidatie behandeling bij SGR-groep tot de mogelijkheden behoort.

medicohelp, SGR, website, medicohelp.nl, Curaçao

Onze werkwijze

U kunt via onze website óf telefonisch contact met ons opnemen. Na dit eerste gesprek of e-mailcontact, maken wij een inschatting wat wij voor u kunnen betekenen. Vervolgens ontvangt u van ons een Medisch Intake Formulier. In een persoonlijk gesprek nemen wij de mogelijkheden met u door en worden eventuele vervolgstappen bepaald.

Zorgverzekeraar

Volgens Europese regelgeving kan een patiënt in het buitenland behandeld worden. Nederlandse zorgverzekeraars zijn verplicht deze kosten te vergoeden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de volledige kosten inclusief aansluitende revalidatie, anderen tot een bepaald maximum van het in Nederland geldende tarief. Wij zijn op de hoogte van deze vergoedingen en helpen u met de diverse formulieren en formaliteiten.

Meer informatie

Voor meer informatie over revalidatie bij SGR-groep: bekijk de website

Meer weten?

Download de brochure “Zorg op Curacao” hier.