Vandaag wordt in de landelijke krant en nieuwsberichten aandacht besteed aan de uitslag van het onderzoek door de Nederlandse zorgauriteit (Nza). Zo kunt u lezen in onderstaand artikel gepubliceerd door NOS.

Nza komt met uitslag onderzoek

Vier grote zorgverzekeraars in Nederland doen te weinig om te regelen dat hun klanten goede zorg krijgen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit na een onderzoek naar de grootste zorgaanbieders in vier regio’s in Nederland.

Het gaat om Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis, meldt de Volkskrant. Deze verzekeraars voldoen “niet volledig” aan de normen van de zorgplicht, concludeert de NZa na een onderzoek van een jaar in de vier regio’s met de langste wachtlijsten (Drenthe, Midden-Holland, West-Brabant en Twente). Het is voor het eerst dat de toezichthouder uitspreekt dat zorgverzekeraars hun belangrijkste verplichting niet nakomen, aldus de krant.

Bij twee zorgverzekeraars ziet de NZa zulke tekortkomingen dat ze een aanwijzing (een strafmaatregel) hebben gekregen. Menzis en CZ bevestigen aan de Volkskrant dat zij zes maanden hebben gekregen om te verbeteren. Als er niks verandert, mag de NZa openbaar maken wat er in de aanwijzingen stond.

Samenwerken

Voor alle vier zorgverzekeraars geldt dat ze de invulling van hun zorgplicht moeten verbeteren. Zo moeten ze afspraken maken met de zorgaanbieders in die regio’s over hoe zij de wachtlijsten kunnen terugdringen, zodat mensen de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Ook moeten ze in de gaten blijven houden of dit tot het gewenste resultaat leidt, en zo nodig bijsturen.

Verzekeraars moeten pro-actiever zijn

Het opmerken van de knelpunten kan voor de verzekeraars lastig zijn, zegt Karina Raaijmakers, directeur toezicht bij de NZa in het NOS Radio 1 Journaal. “Zorgverzekeraars weten niet, en kunnen niet weten wie van hun verzekerden op een wachtlijst staat.” Ze moeten dus aan de ene kant beschikbaar en bereikbaar zijn voor verzekerden die contact opnemen met de verzekeraar met de vraag of ze ergens anders sneller zorg kunnen krijgen.

Aan de andere kant moeten ze “heel proactief in gesprek gaan met de zorgaanbieders om erachter te komen waar voor hun verzekerden de knelpunten het grootst zijn. En daar dus maatregelen voor treffen.”

‘Een grotere stap nodig’

Dat twee verzekeraars een aanwijzing hebben gekregen van de NZa betekent volgens Raaijmakers dat de situatie daar nog erger is dan bij andere zorgverzekeraars.

“Wij hebben alle aandachtspunten die uit het onderzoek zijn gekomen, gewogen en hebben geconcludeerd dat bij twee zorgverzekeraars nog een grotere stap gemaakt moet worden. Vandaar ook dat wij die die aanwijzingen hebben opgelegd.”

In de aanwijzing staat concreet beschreven welke verbetering van de zorgverzekeraars wordt verwacht en op welke termijn die gerealiseerd moet zijn.

“Wij hebben hun gevraagd om zes maanden de tijd te nemen om een aantal verbeteringen door te voeren en ons daar ook over te informeren. Wij zullen na die periode beoordelen of die verbeteringen toereikend zijn geweest”, aldus Raaijmakers van de zorgautoriteit.

Bronvermelding: NOS Nieuws