KNO – Keel, Neus, Oor

KNO beslaat het specialisme van de keel-neus-oorarts. Deze specialistische afdeling behandeld patiënten met aandoeningen aan keel, neus en oren. Daarbij horen ook behandelingen die gaan over afwijkingen in het hoofd-hals gebied, denk aan gezwellen van het gelaat en de hals. Maar ook in de speekselklieren en afwijkingen in de slokdarm.

Voor diverse ingrepen wordt de KNO arts bezocht.

  • neus- en keelamandelen verwijderen
  • verlengen van een te korte tongriem
  • operatie aan gehemelte om snurken te verminderen
  • correctie scheefstand neusschot
  • gezwel in mond en speekselklieren
  • correctie van de oorschelp (flaporen)
  • plastische aangezichtschirurgie, zowel reconstructief als cosmetisch
  • stembandenoperatie

 

Mocht het gaan om kwaadaardige aandoeningen in de mond en de keel dan wordt In het beginstadium de behandeling gestart met bestraling en soms met medicijnen. In een verder gevorderd stadium kan een operatie noodzakelijk zijn. Deze operatie wordt dan door de KNO arts uitgevoerd, soms in samenwerking met artsen uit andere specialismen.

Naar de KNO afdeling

Naast medische ingrepen (operaties) kan de patiënt op de KNO afdeling terecht voor behandeling, informatie/advies en begeleiding op het gebied van o.a.:

> Aangezichtsverlamming

> De Ziekte van Ménière

> Duizeligheid

> Snurken en slaapapneu (OSA)

> Taal/spraak bij kinderen

> Oorsuizen (tinnitus)

> Gehoorschade

Tinnitus, oorsuizen