Chronisch Obstructieve Long Ziekte

COPD of chronisch obstructief longlijden is een chronische ziekte, waarbij luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en afbraak van longweefsel op de voorgrond staan.

Wat is COPD?

COPD is een verzamelnaam voor:

  • Chronische bronchitis; ontsteking van de bronchiën, waardoor er overmatig veel slijm wordt aangemaakt en de slijmvliezen opzwellen. Dit leidt tot een (gedeeltelijke) obstructie van de luchtwegen en moeilijkere ademhaling.
  • Longemfyseem; Beschadiging van de longblaasjes, waardoor er minder zuurstof kan worden opgenomen in het bloed en minder afvalstoffen worden uitgeademd. Het gevolg hiervan is benauwdheid.

Belangrijke symptomen COPD

De belangrijkste symptomen bij COPD zijn kortademigheid en benauwdheid. Dikwijls is er ook veel last van hoesten, waarbij slijm en sputum wordt opgegeven. Door deze symptomen en het “vechten” tegen de ontstekingen in de longen verbruikt het lichaam veel energie en treedt algemene vermoeidheid op. En juist door deze vermoeidheid komt de patiënt in een vicieuze cirkel terecht van weinig bewegen en daardoor afnemende conditie en spierkracht, waardoor herstel na inspanning steeds moeilijker wordt.

Meestal is roken de oorzaak van COPD, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn, zoals astma, longontsteking en andere longaandoeningen, erfelijke ziekten en het inademen van schadelijke stoffen, zoals houtstof, lijm, verfdampen en fijnstof.

COPD is een ziekte die steeds verder evolueert, die grotendeels onomkeerbaar en daarom niet te genezen is. In de beginfase van COPD is er vooral sprake van slijmvorming en hoesten. Later ontstaat beschadiging van de structuur van de longen en neemt de inhoud van de longen af. Bij ernstige COPD wordt de patiënt zo benauwd dat dagelijkse bezigheden, zoals aankleden en lopen, bijna onmogelijk worden. Hoe de ziekte zich ontwikkelt is voor iedereen verschillend.

De behandeling

De behandeling van COPD is met name gericht op het verminderen van de klachten en het verbeteren van de conditie. Stoppen met roken is het allerbelangrijkst.

Daarnaast kunnen bepaalde symptomen worden verlicht middels medicatie, zoals “slijmoplossers” om het ophoesten van slijm te vergemakkelijken, “luchtwegverwijders” voor het verwijderen van de luchtwegen (via inhalator of vernevelaar), antibiotica om infecties te bestrijden en corticosteroïden om ontstekingen te voorkomen. Verder helpt bewegingstherapie om de conditie te verbeteren en zorgt een dieetadvies ervoor dat energietekort en ondervoeding wordt tegengegaan.

Revalidatietraject

Een revalidatietraject kan de patiënt helpen om beter met de longziekte om te gaan, de klachten terug te dringen, grenzen te verleggen en het leven zo in te richten dat de aandoeningen zo min mogelijk beperken.

MedicoHelp werkt o.a. samen met Revalidatiekliniek Medifit. Deze kliniek staat onder Nederlandse leiding (er wordt Nederlands gesproken) en ligt aan de oostkust van Spanje in de buurt van Alicante. De hier aanwezige schone lucht en het milde klimaat zijn voor de patiënt gunstige randvoorwaarden om meer uit de revalidatietraining te halen!

medicohelp - copd

Meer weten?

Download onze speciaal op COPD gerichte leaflet hier.

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma bestaat uit verschillende op elkaar afgestemde onderdelen. Allereerst wordt er gewerkt aan verbetering van de lichamelijke conditie: longklachten, uithoudingsvermogen, spierkracht, adempatroon en voedingstoestand. Daarnaast zijn er programmaonderdelen gericht op het verminderen van de beperkingen die men ervaart in het dagelijkse leven. Men leert de juiste aanpassingen te doen om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en onafhankelijkheid te bereiken. Het behandeltraject wordt, in overleg met de revalidatiearts, afgestemd op de persoonlijke situatie van iedere patiënt.

 

Binnen het respiratoire revalidatieprogramma komen de volgende aspecten aan bod:

  • Voeding
  • Gewrichtsmobiliteit
  • Spierkracht
  • Roken
  • Ademhalingstechnieken
  • Conditieverbetering
  • Ontspanningstherapie
  • Psychologie