Tinnitus klachten na MRI scan

Mijn tinnitus klachten zijn ontstaan op 6 augustus 2020, nadat ik onvoldoende gehoorbescherming heb gehad tijdens het maken van een MRI scan. Het eerste contact met MedicoHelp dateert van eind augustus (informatief) en het tweede contact dateert van eind september.

Hieraan vooraf gaande heb ik de normale route via huisarts en KNO-arts bewandeld. Mij werden geen behandelingen aangeboden. Volgens beide artsen waren die er ook niet. Door te gaan zoeken op internet kwam ik op de website van MedicoHelp en heb zo mezelf in een informatief gesprek verder verdiept in infuustherapie.

Het bezoek bij de arts was prima. Ik voelde mij serieus genomen. Er werden diverse gehoortesten afgenomen en de uitslagen werden ook direct met mij gedeeld. Verwachtingen werden uitgesproken in het intakegesprek. Daarna werd overgegaan tot de infuustherapie. Na het laatste infuus werd nogmaals een gehoortest afgenomen om die te vergelijken met de eerste. Er was een verbetering zichtbaar.

De infuustherapie zelf heb ik niet als belastend ervaren. Aanprikken ging de eerste keer minder makkelijk maar toen de naald zat, verliep de inloop snel en zonder verdere problemen. De volgende twee verliepen soepel en snel.

Ik heb nog geen echte verbetering mogen ervaren op dit moment van schrijven (6 oktober 2020). Mij is door de arts ook aangegeven dat dit nog wel een paar weken kan duren voordat de werking van het infuus merkbaar is.

MedicoHelp heeft mij correct, snel en adequaat geholpen.

De heer Jaap Beuke